Mission possible
Museum Sikor Sky: a virtual museum-hub, a platform for gamification of historical, cultural and scientific and technical content. This project was launched in 2020 by the NGO “Creative Ukraine” with the financial support of the “Ukrainian Cultural Foundation”.
The organization of an open museum web platform in Ukraine on the basis of the digitized Kyiv House of Sikorsky – a monument of national significance and birthplace of the genius of world aviation – launches a unique space of virtual association of aerospace museums.
The platform will represent Ukraine and Kyiv through a visit to the cradle of the Sikorsky helicopter on 15-b Yaroslaviv Val Street. And at Museum Sikor Sky expositions you will be able to see aviation pioneers and their inventions, open other museum spaces that will join the project through the doors to the digital world and even model the aircraft’s design.
Now you can download the full 3D model of the Sikorsky House, which has been transformed into a virtual museum of aviation and modernism, by clicking below the button labeled 5 Gb 3D model. It has 5 gigabytes and opens on powerful gaming computers with i5 or i7 processors. Or you can watch a video tour of the museum halls on the “3D Museum” page of this site in the “Excursions” section. A third format will soon be available – a virtual 3D tour. It will show these museum halls in the form of 360-degree panoramas with markings near the exhibits that will lead you to digital collections to the Museum Sikor Sky collections.

Have a nice trip to the virtual world!

Order a souvenir
Місія можлива
Museum Sikor Sky: віртуальний музей-хаб, платформа гейміфікації історико-культурного і науково-технічного контенту. Цей проект у 2020 році почала реалізовувати ГО “Креативна Україна” при фінансовій підтримці “Українського культурного фонду”.
Відкриття в Україні музейної веб-платформи на базі оцифрованого київського Будинку Сікорських – пам’ятки історії національного значення та місця народження генія світової авіації – започатковує унікальне об’єднання авіакосмічних музеїв світу.
Платформа презентує Україну та Київ через віртуальний візит до колиски гелікоптеру Sikorsky на вулиці Ярославів Вал, 15-б. А в середині Museum Sikor Sky вже можливо буде побачити піонерів авіації та їх винаходи, відкрити за дверима цифрового світу інші музейні простори, що приєдналися до проекту.
Зараз ви можете скачати повну 3D модель Будинку Сікорського, що перетворений на віртуальний музей авіації та модерну, натиснувши нижче кнопку з написом 5 Gb 3D model. Вона має 5 гігабайт і відкривається на потужних компьютерах для геймінгу з процесорами i5 або i7. А також можете подивитися відеотур музейними залами на сторінці “3D музей” цього сайту у розділі “Екскурсії”. Вже незабаром буде доступним і третій формат – віртуальний 3D-тур, який покаже ці музейні зали у вигляді панорам 360 градусів с позначками біля експонатів, що приведуть вас у цифрові фонди до колекцій Museum Sikor Sky.
Приємної подорожі віртуальним світом!
5 Gb 3D model